Profiel

My ervaring van meer as 30 jaar met die begeleiding van individue en organisasies vorm die basis vanwaar ek oor my Tippet-temas nadink en as fasiliteerder organisasies help. Dit gee my hope energie wanneer ek sien hoedat organisasies en individue groei en die Tippet-waardes vir hulleself ontdek.

Ek het 'n groot belangstelling in veranderingbestuur en die sakewęreld en het in 2009 'n MBA-graad verwerf. My navorsing oor die Appreciative Inquiry model van veranderingbestuur het my denke oor verandering gevorm: ek werk met 'n positiewe benadering tot verandering waar ons die unieke sterkpunte van individue en organisasies ernstig opneem. Hierdie benadering maak nuwe moontlikhede vir organisasies en individue oop. Ons begin dink oor verandering op 'n positiewe wyse wat energie gee aan enige proses wat gaan oor groei en moontlikhede en lewensroeping.

Ek het kursusse in fasilitering gedoen, onder andere die Facilitative Leadership Training Course sowel as die Advanced Course for Facilitators onder leiding van dr. Arnold Smit.

My belangstellings? Ek loop nie sommer by Exclusive Books verby nie. Dáár sal jy my iewers tussen die sakeboeke en die sportboeke raakloop. Ons gesin kuier graag in die Wildtuin. Ek is lid van die Toastmasters Sanlam Speaks klub in Pretoria. Ek het reeds die Competent Communicator-kwalifikasie behaal en is besig met die Advanced Communicator-plan. Vir my gereelde oefening gebruik ek kettlebells, 'n metode uit die ou Russiese oefenwęreld. Ek is 'n gereelde bloedskenker en het al meer as 150 eenhede geskenk. Natuurlik staan ek graag met my vliegstok in die hand langs die Hoëveld se forelwaters. En ek geniet 'n goeie koffie...

My dagtaak is as Uitvoerende Amptenaar in die kantoor van die Oostelike Sinode van die NG Kerk in Pretoria. Hier is ek onder andere verantwoordelik vir strategiese beplanning, fasiliteringsprosesse en leierskap.

Dit sal 'n voorreg wees om jou ook beter te leer ken - en oor die Tippet-dinge in jou leefwęreld te kan gesels...
Francois Retief
@